De term «ergonomie» komt uit het Grieks: ‘ergos’ betekent werk en ‘nomos’ regels. Ergonomie kan dus worden begrepen als de wetenschap van het werk of exacter de studie van de interacties tussen de mens en zijn werk (en bij uitbreiding tussen de gebruiker en zijn tool), met de bedoeling de globale performantie van het systeem te verbeteren.

Ergonomie, waarvoor dient dat?

Om compleet te zijn, moet een ergonomische actie globaal, systemisch, multidisciplinair en participatief zijn. Ze zal altijd bedoeld zijn om het werk aan te passen aan de mens en niet omgekeerd. De IEA (International Ergonomics Association) brengt verduidelijking bij die principes en bepaalt ergonomie als “de wetenschappelijke discipline die er zich op toelegt de interactie te begrijpen tussen mensen en andere elementen van een systeem en het beroep waarbinnen men theorie, principes, gegevens en methodes toepast, met het doel om het menselijk welbevinden en de totale systeemperformantie te optimaliseren (http://www.iea.cc/whats/index.html).

Om zijn beroep uit te oefenen, moet de ergonoom natuurlijk rekening houden met verschillende parameters die een fysiek, sociaal en omgevingsgerelateerd karakter kunnen hebben. Zo zijn er drie soorten ergonomie vastgelegd:

  • De fysieke ergonomie, die betrekking heeft op de verschillende werkhoudingen, herhaalde bewegingen en werkplekinrichting.
  • De cognitieve ergonomie, die de mentale werkbelasting, stress, prestaties, … bestudeert
  • De organisatorische ergonomie, die betrekking heeft op de manieren van werken, de werktijden, de samenwerking tussen diensten, de bedrijfscultuur, …

Binnen Empreva

  • Bezoek aan de werkposten

De preventieadviseur ergonomie bezoekt werkplekken van medewerkers van federale diensten die bij Empreva aangesloten zijn. 

Die bezoeken worden uitgevoerd:

  1. hetzij op verzoek van de interne preventieadviseur van de aangesloten dienst,
  2. hetzij op verzoek van de arbeidsarts van Empreva om het medisch dossier van een werknemer te vervolledigen. 

In beide gevallen is het een gelegenheid om de werkomstandigheden te bestuderen zodat eventuele aanpassingen van de werkomgeving aan de noden en capaciteiten van de werknemer voorgesteld kunnen worden.

Depositphotos_12767022_original_test.jpgDe preventieadviseur ergonomie komt ook tussen, op verzoek van de directies van de verschillende aangesloten diensten, wanneer er wijzigingen moeten worden voorgesteld van de algemene inrichting van een dienst of departement.  Er wordt dan een ergonomisch onderzoek uitgevoerd, met gesprekken met de medewerkers, een analyse van de activiteit, metingen, overlegvergaderingen, een onderzoeks- en een ontwerpfase. De resultaten van het onderzoek worden tot slot in een duidelijk rapport voorgelegd zodat de wijzigingsactie zo goed mogelijk begeleid kan worden.

Voor dit soort interventies moet de aanvragende dienst het formulier 'aanvraag specifieke interventie' invullenen en bezorgen aan het multidisciplinaire departement voor risicobeheer van Empreva om een optimale planning van de verschillende aanpassingen mogelijk te maken.

 

  • Tool voor de analyse van de risico's van beeldschermwerk

Empreva stelt elke federale organisatie voor om een risicoanalyse van beeldschermwerk uit te voeren met behulp van een tool die hier speciaal voor ontwikkeld werd. De tool is beschikbaar voor alle federale organisaties. Meer weten

 

  • E-learning tool Ergonomie

Op de werkvloer of bij je thuis? Een ergonomische omgeving kan je dag maken of kraken! 
De meesten denken bij ergonomie aan een goede stoel en misschien zelfs een verstelbaar bureau.

Het gaat echter nog veel verder dan dat! 

Empreva heeft een e-learning tool ontwikkeld om te leren hoe je je werkplek(ken) zo ergonomisch mogelijk kan maken.