Arbeidshygiëne wordt door de International Occupational Hygiene Association gedefinieerd als "de discipline van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen."

Factoren en functiesDepositphotos_96305766_xl-2015_1.jpg

In het kader daarvan is de arbeidshygiëne bedoeld om de biologische, chemische en fysische risico’s die op de werkplek kunnen voorkomen, te identificeren, te evalueren, te beheersen en te voorkomen

De omgevingsfactoren van die drie risicofamilies zijn voornamelijk:

 • Chemische producten (onderhouds- en reinigingsproducten bijvoorbeeld)
 • Biologische agentia zoals virussen en bacteriën maar ook schimmels en zwammen
 • Temperatuur en luchtvochtigheid
 • Lawaai en verlichting
 • Trillingen van machines
 • Ventilatie en luchtkwaliteit (CO2-gehalte, CO-gehalte, formaldehydegehalte, stof, ...)
 • Elektromagnetische velden

Via een doeltreffend beheer van de blootstelling aan die risico’s worden de eventuele nefaste effecten voor de gezondheid van de werknemers voorkomen of op zijn minst beperkt.

Arbeidshygiëne is een van de domeinen die opgenomen zijn in de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Wet van 4 augustus 1996).
 

Binnen Empreva

Binnen Empreva maakt een relatief compleet aanbod aan voorzieningen het mogelijk om het volgende te meten:

 • Gehalte aan koolstofdioxide, koolstofmonoxide en formaldehyde (chemische verbindingen die irriterend zijn voor ogen, keel of neus)
 • Relatieve vochtigheid en temperatuur van het ogenblik en over meerdere dagen
 • Luchtsnelheid en turbulenties
 • Lichtsterkte en helderheid
 • Geluidsniveau
 • Elektromagnetische golven

Voor de metingen waarvoor complexere apparatuur nodig is, werkt Empreva mee aan de interpretatie van de resultaten, aangeleverd door een erkend laboratorium dat de analyse heeft uitgevoerd.

Empreva voert bovendien globalere studies uit, via een onderzoek, wanneer er met een gebouw een algemeen probleem is van het type ‘Sick Building Syndrome’ . Dat komt voor wanneer een groot aantal klachten geregistreerd werd betreffende de parameters inzake fysieke werksfeer in een gebouw in het bijzonder. Het onderzoek heeft dan tot doel de problematiek af te bakenen en de desbetreffende gebouwgerelateerde factoren vast te leggen die verantwoordelijk zijn voor het onbehagen van de werknemers.