Erop toezien dat het werk in alle veiligheid wordt uitgevoerd, zonder schade voor de gezondheid, is één van de grootste verplichtingen van elke werkgever ten aanzien van zijn werknemers.

Over welke materies gaat het?

Depositphotos_15926267_xl-2015_1.jpgVeiligheid op het werk is op die manier één van de zes domeinen van het welzijn op het werk. Deze discipline heeft onder meer betrekking op de volgende materies:

 • Noodplanning
 • Evacuatie van de gebouwen
 • Brandbestrijding
 • Preventie van arbeidsongevallen
 • Beheer van het elektriciteitsrisico
 • Beheer van de asbestproblematiek
 • Veiligheid van de machines tijdens hun aankoop en hun gebruik
 • Uitrusting en werkinstrumenten die ter beschikking worden gesteld
 • Beheer van de werkzaamheden van derde ondernemingen
 • Controle van de liften en de hijsinstallaties
 • Gestockeerde en/of behandelde producten
 • Individuele en collectieve beschermingsuitrusting
 •  …

 

De preventieadviseur - Veiligheid

Er wordt een preventieadviseur aangewezen in elke organisatie van meer dan 20 werknemers, van wie de opdracht erin bestaat om de werkgever in het kader van deze verschillende aspecten te ondersteunen en raad te geven. Afhankelijk van de risico’s en de omvang van de organisatie, zijn er drie afzonderlijke opleidingsniveaus voor preventieadviseurs mogelijk: de basisopleiding (niveau III) en de wettelijk verplichte opleiding preventieadviseur niveau II (tussenniveau) en niveau I (universitair niveau).  Meer weten

Sommige opdrachten, zoals de analyse van ernstige arbeidsongevallen, kunnen in elk geval enkel door een preventieadviseur van niveau I worden uitgevoerd.  De preventieadviseur wordt dus steeds in zijn opdracht, afhankelijk van de behoeften, door een multidisciplinair team ondersteund, afkomstig uit:

 • zijn eigen organisatie (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - IDPB)
 • een externe preventiedienst (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - EDPB)
 • de federale gemeenschappelijke preventiedienst, via de centrale cel Empreva (enkel voor aangesloten federale organisaties)