Empreva heeft als taak de federale diensten te adviseren en bij te staan op tal van vlakken die gelinkt zijn aan het welzijn op het werk. Dankzij de expertise verworven via specifieke opleidingen en op het terrein, hebben sommige medewerkers competenties als opleider kunnen ontwikkelen, zowel inzake gezondheidstoezicht, ergonomie, hygiëne op het werk, veiligheid of psychosociale aspecten. Deze opleidingen hebben als doel het verstrekken van informatie over de actiemiddelen en het voorkomen van risico’s op het werk.

Opleidingen op maatDepositphotos_12517984_xl-2015_1_0.jpg

Opleidingen op maat zijn opleidings- en sensibiliseringsmodules die door Empreva worden georganiseerd en zijn enkel toegankelijk voor de aangesloten organisaties.

Deze opleidingen en sensibiliseringen zijn aangepast aan de specifieke behoeften, aan de doelgroep, aan het risicoprofiel en/of aan de beschikbare tijd. Zij worden georganiseerd binnen de vragende organisatie en kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans worden gegeven. Om dergelijke opleiding aan te vragen moeten de aangesloten diensten het specifieke formulier invullen en versturen naar info@empreva.fgov.be.

Daarnaast biedt Empreva ook opleidingen aan ter ondersteuning van de aangesloten organisaties. De opleiding gezondheidstoezicht en de opleiding portaal managers zijn bijvoorbeeld opleidingen die specifiek op maat zijn gemaakt voor personeelsleden die hierrond werken.

Standaard opleidingen

De door Empreva aangeboden standaard opleidingen zijn toegankelijk voor de aangesloten organisaties en alle medewerkers van de federale organisaties, met uitzondering van de Federale Politie en het Ministerie van Defensie.

Het betreft opleidingen rond ergonomie en psychosociale aspecten. Deze opleidingen worden georganiseerd in de gebouwen van FOD BOSA en worden zowel in het Nederlands als het Frans gegeven. Om dergelijke opleidingen te volgen, dient men zich individueel in te schrijven op de site van FOD BOSA.

 

Opleidingsaanbod Empreva

Titel van de opleiding

Discipline

Type opleiding

Meer weten

Zorg dragen voor zichzelf bij psychosociale risico’s

Psychosociale aspecten

Standaardopleiding

Meer info

Burn-out begrijpen in het kort: e-learning

Psychosociale aspecten

Standaardopleiding: e-learning

Meer info

Hoe burn-out voorkomen binnen mijn team 

Psychosociale aspecten

Standaardopleiding

Meer info

Ergonomie – beeldschermwerk

Ergonomie

Standaardopleiding

Meer info

E-learning tool voor een ergonomische (tele)werkpost

Ergonomie

Standaardopleiding: e-learning

Meer info

Gezondheidstoezicht t.a.v. HR-contactpersonen Gezondheidstoezicht Opleiding op maat Inschrijven via info@empreva.fgov.be
Portaal managers Kitry - EHS Gezondheidstoezicht Opleiding op maat Inschrijven via info@empreva.fgov.be