Titel Diverse opleidingen rond gezondheidstoezicht
Discipline Gezondheidstoezicht
Duur Variabel
Soort Opleiding of sensibilisering. De sensibilisatie beoogt de werknemers aandachtig te maken op mogelijke problemen terwijl de opleiding beoogt te laten zien hoe deze problemen concreet opgelost kunnen worden
Omschrijving

Empreva biedt zijn aangesloten leden verschillende opleidingen aan over gezondheidstoezicht. Er zijn tal van uiteenlopende opleidingen, zowel m.b.t. algemene aspecten (bijvoorbeeld presentaties over de soorten medische onderzoeken) als m.b.t. specifieke gevallen (bijvoorbeeld uiteenzettingen over tropische ziekten voor de federale personeelsleden die op buitenlandse missie gaan).

Doelpubliek Personeelsleden van de aangesloten diensten
Inschrijvingsprocedure
  1. De werkgever en zijn personeelsleden bepalen de opleidingsbehoeften. Voor bijkomende informatie kunnen ze contact opnemen met Empreva (info@empreva.fgov.be)

  2. De werkgever of de contactpersoon vult het bovenste deel in van het specifieke inschrijvingsformulier en stuurt het naar Empreva.

  3. De aanvraag wordt onderzocht door het multidisciplinair departement voor risicobeheer.