Titel Opleiding betreffende de preventie van rugklachten
Discipline Ergonomie
Duur Een halve dag
Soort Formation
Omschrijving De opleiding omvat een theoretisch gedeelte om de werking van de rug uit te leggen, en sensibiliseert voor de verschillende dagelijkse handelingen die de rug beschadigen. Meestal omvat de opleiding ook een praktisch gedeelte.
Doelpubliek Personeelsleden van de aangesloten diensten
Inschrijvingsprocedure
  1. De werkgever en zijn personeelsleden bepalen de opleidingsbehoeften. Voor bijkomende informatie kunnen ze contact opnemen met Empreva (info@empreva.fgov.be)

  2. De werkgever of de contactpersoon vult het bovenste deel in van het specifieke inschrijvingsformulier en stuurt het naar Empreva.

  3. De aanvraag wordt onderzocht door het multidisciplinair departement voor risicobeheer.