Titel Opleiding of sensibilisering psychosociale aspecten

Discipline

Psychosociale aspecten
Duur Een halve dag
Soort

In de vorm van een sensibilisering of een opleiding. Te preciseren in de aanvraag. De sensibilisatie beoogt de werknemers aandachtig te maken op mogelijke problemen terwijl de opleiding beoogt te laten zien hoe deze problemen concreet opgelost kunnen worden

Omschrijving De preventieadviseurs psychosociale aspecten van Empreva lichten toe wat psychosociale aspecten zijn en wat de wet in dat verband bepaalt met betrekking tot de werknemers. De belangrijkste doelstelling van deze opleiding is de preventie van psychosociale risico’s.
Doelpubliek Enkel de personeelsleden van de aangesloten diensten inzake psychosociale aspecten
Inschrijvingsprocedure
  1. De werkgever en zijn personeelsleden bepalen de opleidingsbehoeften. Voor bijkomende informatie kunnen ze contact opnemen met Empreva (info@empreva.fgov.be)

  2. De werkgever of de contactpersoon vult het bovenste deel in van het specifieke inschrijvingsformulier en stuurt het naar Empreva. (info@empreva.fgov.be)

  3. De aanvraag wordt dan onderzocht door het multidisciplinair departement voor risicobeheer.