Titel Opleiding betreffende de organisatie van het gezondheidstoezicht
Discipline Gezondheidstoezicht
Duur Een halve dag
Soort Opleiding
Omschrijving Deze opleiding omvat een globale uitleg over het verloop van het gezondheidstoezicht. Alle aspecten ervan kunnen aan bod komen (uitdagingen, doelstellingen, soorten medische onderzoeken, procedures, gebruik van formulieren,…).
Doelpubliek Enkel de contactpersonen voor het gezondheidstoezicht of de preventieadviseurs. Deze personeelsleden moeten in ieder geval aangesloten zijn bij Empreva.
Inschrijvingsprocedure
  1. De werkgever en zijn personeelsleden bepalen de opleidingsbehoeften. Voor bijkomende informatie kunnen ze contact opnemen met Empreva (info@empreva.fgov.be).

  2. De werkgever of de contactpersoon vult het bovenste deel in van het specifieke inschrijvingsformulier  en stuurt het naar Empreva.
  3. De aanvraag wordt onderzocht door het multidisciplinair department voor risicobeheer.