Titel

Opleiding betreffende de risico’s van beeldschermwerk – uitgebreide versie

Discipline Ergonomie
Duur Een halve dag (3 of 4 uur)
Soort Opleiding
Omschrijving Beeldschermwerk heeft op middellange en lange termijn een impact op de gezondheid. Indien goede gewoontes niet zo snel mogelijk worden aangenomen, veroorzaken het langdurig zitten en het herhaald gebruik van informaticatools immers pijn en spanningen. We spreken dan van “Musculoskeletale aandoeningen (MSA)”. Deze opleiding zet de risico’s van beeldschermwerk uiteen en de goede gewoontes die ter zake moeten worden aangenomen. De ergonomische aspecten vormen dus de kern van deze uitgebreide opleiding die meer voorbeelden en illustraties bevat dan de klassieke versie.
Doelpubliek Personeelsleden van de aangesloten diensten
Inschrijvingsprocedure
  1. De werkgever en zijn personeelsleden bepalen de opleidingsbehoeften. Voor bijkomende informatie kunnen ze contact opnemen met Empreva (info@empreva.fgov.be)

  2. De werkgever of de contactpersoon vult het bovenste deel in van het specifieke inschrijvingsformulier en stuurt het naar Empreva.

  3. De aanvraag wordt onderzocht door het multidisciplinair departement voor risicobeheer.