Titel Technische opleiding m.b.t. het opstellen van lijsten inzake gezondheidstoezicht
Discipline Gezondheidstoezicht
Duur Een halve dag
Soort Opleiding
Omschrijving Deze opleiding omvat een concrete en volledige uitleg over het opstellen van de verschillende lijsten die noodzakelijk zijn voor de organisatie van het gezondheidstoezicht.
Doelpubliek Enkel de contactpersonen voor het gezondheidstoezicht of de preventieadviseurs. Deze personeelsleden moeten in ieder geval aangesloten zijn bij Empreva.
Inschrijvingsprocedure
  1. De werkgever en zijn personeelsleden bepalen de opleidingsbehoeften. Voor bijkomende informatie kunnen ze contact opnemen met Empreva (Info@empreva.fgov.be).

  2. De werkgever of de contactpersoon vult het bovenste deel in van het specifieke inschrijvingsformulier en stuurt het naar Empreva.
  3. De aanvraag wordt onderzocht door het multidischiplinair department voor risicobeheer.