De preventie van psychosociale risico’s beperkt zich niet tot de behandeling van verzoeken tot psychosociale interventie. De preventieadviseur psychosociale aspecten heeft ook een opleidende en informerende taak, met een duurzame en efficiënte preventie als doel.

De preventieadviseur psychosociale aspecten is gespecialiseerd in de analyse en de preventie van psychosociale risico’s. Hij is dus een belangrijk contactpunt voor de werkgever en de werknemers. Hij geeft onder meer advies aan de werkgever over zijn preventiebeleid, zijn arbeidsreglement, zijn actieplannen, enz.

Als psycholoog of omdat hij een opleiding in de psychologie gevolgd heeft, kan hij ook ondersteuning bieden bij het beheer van de human resources.

De preventieadviseur psychosociale aspecten van Empreva speelt ook een rol bij de supervisie van vertrouwenspersonen van haar aangesloten diensten en kan verschillende informatiesessies voor de werknemers organiseren.

Voor meer info, consulteer de FAQ’s.