Psychosociale risico’s hebben op verschillende aspecten betrekking. Het gaat over het algemeen over verschillende beroepsgebonden risicofactoren die een impact op de psychologische en fysieke integriteit van de werknemer kunnen hebben.

Hieronder enkele vormen van beroepsgebonden risicofactoren:

  • Een te grote werklast

  • Tegenstrijdige bevelen

  • Vernedering

  • Relationele problemen met een collega of een hiërarchisch meerdere

  • Een gebrekkige ondersteuning en communicatie in de dienst

  • Isolement

  • Verbaal of zelfs fysiek geweld vanwege andere werknemers of cliënten

De zeer talrijke factoren kunnen in 5 grote categorieën worden onderverdeeld:

Psysoc.nederlands.png

Deze factoren kunnen, indien ze niet op tijd worden aangepakt, zich uiten onder de vorm van stress, zich slecht in zijn vel voelen of zelfs in een burn-out, een ernstig conflict, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk,… We mogen bovendien de impact die deze factoren op het vlak van de organisatie van het werk kunnen hebben niet vergeten, zoals bijvoorbeeld een verlies aan productiviteit, herhaalde afwezigheden of een negatief zelfbeeld.