AdobeStock_217338827

Met de evolutie in de verspreiding van Covid-19 in België worden er alsmaar meer positieve gevallen of hoogrisicocontacten vastgesteld bij de werknemers op hun werkplek. Dat betekent dat Empreva zich nu vooral moet concentreren op de taken inzake contacttracing en de aanvullende preventieve maatregelen die naar aanleiding van de ingezamelde gegevens zijn geïdentificeerd.

 

 

 

 

Er zijn of er worden binnenkort nieuwe voorschriften gepubliceerd met betrekking tot preventieve maatregelen, quarantaineregels, testing en contacttracing:

Maatregelen genomen door Empreva voor haar activiteiten

Die situatie en de nieuwe voorschriften hebben gevolgen voor de activiteiten van Empreva:

Voor het gezondheidstoezicht gelden de volgende prioriteiten:

  • de contacttracing op de werkplek opvolgen via de procedures en tools die aan de verschillende interne preventiediensten van de aangesloten organisaties werden bezorgd.
  • Om de contacttracing door de arbeidsgeneesheren mogelijk te maken, zullen de medische raadplegingen sterk worden verminderd en slechts in uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd, in functie van de situatie van de medewerker en in overleg met de werkgever.

De preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren (en hun back-up) van Empreva, die aan elke aangesloten organisatie zijn toegewezen, blijven tijdens de kantooruren telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.

Voor de psychosociale opvolging:

Tot nader bericht worden alle psychosociale gesprekken die gepland zijn in de centrale kantoren van Empreva in WTC3 - Simon Bolivarlaan 30/1 -1000 Brussel, of op andere locaties, telefonisch gevoerd.

De preventieadviseurs psychosociale aspecten van Empreva die aan elke organisatie zijn toegewezen, blijven tijdens de kantooruren telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.

Voor het risicobeheer:

De multidisciplinaire cel Risicobeheer beheert de prioriteiten in de aanvragen voor specifieke interventies rechtstreeks in overleg met de interne diensten (IDPB) van de aangesloten organisaties. Alleen de meest dringende interventies op de werkplek kunnen worden ingepland/georganiseerd na analyse van de aanvraag, die moet worden ingediend via het formulier ‘verzoek tot specifieke interventie’.

Elke organisatie neemt contact op met haar medewerkers om hen op de hoogte te stellen van die beslissingen. Die maatregelen kunnen worden verlengd of aangepast in functie van de evolutie van de situatie.

De volgende informatie kan in de komende dagen veranderen en zal indien nodig worden bijgewerkt.

Post of vragen versturen?

Om uw verzoeken of vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, vragen we om uw post per e-mail te bezorgen aan Empreva, via de volgende drie adressen: