We have moved

 

 

 

 

 

 

Om alle ondersteunende diensten van de federale overheid die behoren tot de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) samen te brengen in één gebouw en u zo beter van dienst te zijn, is Empreva verhuisd op 25 april 2019 naar volgend adres :

WTC III
Simon Bolivarlaan, 30/1 – 6e verdieping
1000 Brussel

Concreet voor onze bezoekers ?

Algemeen telefoonnummer        02/740.78.00
Algemeen e-mailadres               info@empreva.fgov.be
E-mailadres voor consultaties    consult@empreva.fgov.be

Uw post moet verstuurd worden naar het nieuwe adres.
De medische consultaties te Brussel vinden plaats op dit nieuwe adres.

Wij kijken er naar uit om u te ontvangen in onze nieuwe lokalen en blijven tot uw beschikking voor verdere informatie – info@empreva.fgov.be

WTC3_03.jpg