Coronavirus

In het kader van haar activiteiten inzake gezondheidstoezicht, preventie en bescherming van de werknemers van haar aangesloten organisaties, werd Empreva de laatste weken geconfronteerd met een stijgend aantal vragen over symptomen die in verband worden gebracht met het Coronavirus. Dit virus, dat ontstond in de Chinese regio van Wuhan, werd recentelijk ook in Europa vastgesteld, wat leidde tot heel wat bezorgdheden, en dan vooral bij werknemers die mogelijk in contact zijn geweest met risicopopulaties.

In deze context heeft Empreva in een document informatie samengebracht over dit virus. Het bevat eveneens raadgevingen over mogelijke preventiemaatregelen die genomen kunnen worden voor de werknemers van de aangesloten organisaties.

Gezien de situatie zeer waarschijnlijk verder zal evolueren, zullen er updates van dit document gepubliceerd worden op deze website van zodra de situatie duidelijker wordt. We raden u daarom aan om regelmatig onze website te consulteren om informatie te verkrijgen over de laatste ontwikkelingen.

Vragen?

info@empreva.fgov.be