Covid-19 Prevention

In het kader van haar activiteiten inzake gezondheidstoezicht, preventie en bescherming van de werknemers van haar aangesloten organisaties, werd Empreva de laatste weken geconfronteerd met een stijgend aantal vragen over de risico’s, de gevolgen van COVID-19 en de mogelijke preventiemaatregelen op de werkplaats. COVID-19 zorgt voor heel wat ongerustheid bij de werknemer, zeker bij deze beroepsgroepen die nog dagelijks aan het werk zijn.

In deze context heeft Empreva in een document (update 26/03/2020) informatie samengebracht over dit virus. Het bevat eveneens adviezen over mogelijke preventiemaatregelen die genomen kunnen worden voor de werknemers van de aangesloten organisaties.

Gezien de situatie voortdurend evolueert, zal het document met aanbevelingen regelmatig worden voorzien van een update. We raden u daarom aan om regelmatig onze website te consulteren.

1. Maatregelen betreffende de medische consultaties en de psychosociale gesprekken van Empreva

Hieronder vindt u de maatregelen die in het kader het coronavirus (COVID-19) zijn genomen met betrekking tot het gezondheidstoezicht en de psychosociale opvolging die door Empreva worden verzekerd.

De bevoegde gezondheidsautoriteiten en de FOD Bosa hebben voorzorgsmaatregelen opgelegd om de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken, met als hoofddoel uw werknemers te beschermen. Daarom heeft Empreva besloten om tot en met zondag 3 mei 2020:

  • alle medische consultaties die gepland zijn in de MEDEX-centra, in de penitentiaire inrichtingen (FOD Justitie), in de gesloten centra (FOD IBZ) en in de centrale kantoren van Empreva - WTC3 - Simon Bolivarlaan 30/1 - 1000 Brussel te annuleren.
    De preventieadviseurs-arbeidsartsen van Empreva die aan elke aangesloten organisatie zijn toegewezen, blijven daarentegen wel tijdens de kantooruren telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.
    Verzoeken om specifieke consultaties door werknemers en werkgevers worden geval per geval behandeld door de preventieadviseurs-arbeidsartsen na telefonisch contact met de aanvrager.

  • alle psychosociale gesprekken die gepland zijn in de centrale kantoren van Empreva - WTC3 - Simon Bolivarlaan 30/1 - 1000 Brussel of andere mogelijke locaties worden omgezet in telefonische gesprekken.
    De preventieadviseurs-psychosociale aspecten Empreva die aan elke aangesloten organisatie zijn toegewezen, blijven tijdens de kantooruren telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.

Elke organisatie dient contact op te nemen met haar werknemers om hen op de hoogte te brengen van deze beslissing. Deze maatregelen kunnen worden verlengd of aangepast in functie van hoe de situatie evolueert.

2. Waarom verlengen we de annulatie van de consultaties en gesprekken tot 3 mei?

Indien de bevoegde autoriteiten voor 19 april 2020 een toelating geven om het werk opnieuw te hervatten, heeft Empreva enkele dagen tijd nodig om zich voor te bereiden om de meest dringende activiteiten te hervatten, de verschillende consultaties en gesprekken in te plannen, de uitnodigingen te versturen en ervoor te zorgen dat de werknemers in de beste omstandigheden ontvangen kunnen worden.

De periode tussen 19 april en 3 mei biedt de gelegenheid om een nieuwe planning op te maken.

3. Post versturen of vragen stellen?

Opdat Empreva zo snel mogelijk zou kunnen antwoorden op uw vragen of verzoeken, vragen wij u om deze bij voorkeur te verzenden via e-mail naar de volgende twee adressen: