Useful information Covid19

Tijdens de Coronacrisis ontvangt Empreva een toenemend aantal vragen over de risico’s en de gevolgen van COVID-19, evenals over de mogelijke preventiemaatregelen die kunnen genomen worden op de werkplaats. COVID-19 zorgt voor heel wat ongerustheid bij de werknemer, zeker bij deze beroepsgroepen die nog dagelijks aan het werk zijn.

Om tegemoet te komen aan deze vragen en om deze crisissituatie zo goed mogelijk te beheren, heeft Empreva voor de aangesloten leden in verschillende documenten nuttige informatie samengebracht:

 

 

  1. Algemene informatie over het coronavirus – nuttige info en adviezen over mogelijke preventiemaatregelen die genomen kunnen worden (laatste update van 28/04/2020). Gezien de voortdurend veranderende situatie en kennis over het virus zal dit document regelmatig worden bijgewerkt. We raden u daarom aan om regelmatig onze website te consulteren.
  2. Hoe zich voor te bereiden op de versoepeling van de maatregelen– Risicoanalyse - nuttige informatie en aanbevelingen voor het uitvoeren van risicoanalyses ter voorbereiding van de heropstart van het werk.
  3. Hoe omgaan met psychosociale belasting van de terugkeer naar het werk na quarantaine: dit document geeft praktische tips over het omgaan met angst, stress, verlies/rouw en veranderde sociale contacten.
  4. Quarantaine en goede mentale gezondheid – dit document bevat een aantal tips en adviezen om een goede  balans tussen werk en privéleven te behouden en toelaten dat de werknemers in goede mentale gezondheid blijven tijdens de lockdownperiode.
  5. Telewerk en ergonomie – Dit document geeft adviezen om de werkpost thuis zo ergonomisch mogelijk in te richten.
  6. Covid-19: aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek - de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert, in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning, een brochure met aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn bestemd voor federale organisaties met het oog op een geleidelijke terugkeer van de medewerkers naar het werk, in het kader van de gezondheidscrisis van het Covid-19 Coronavirus.
  7. Sensibiliseringsfilmpjes voor de werknemers: Veilig aan het werk !
    De FOD Werkgelegenheid heeft 6 filmpjes gemaakt voor de werknemers om de preventieve maatregelen op het werk en de veiligheids- en hygiëneadviezen tijdens deze covid-19 periode uit te leggen: bekijk ze en verspreid ze. Zo help je mee aan een veilige werkomgeving!

Hoe kunt u Empreva bereiken ?

De snelste manier om vragen te stellen of om een verzoek tot gezondheidstoezicht aan te vragen kan door het versturen van een email naar :