• Icone Surveillance et santé
  Het gezondheidstoezicht van de werknemers beoogt de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden door beroepsrisico’s te...
 • Icone Aspects Sociaux
  De wet betreffende het welzijn van de werknemers en de codex betreffende het welzijn op het werk verplichten de werkgever om de nodige...
 • Hygiène
  Arbeidshygiëne wordt door de International Occupational Hygiene Association gedefinieerd als "de discipline van het anticiperen, herkennen...
 • Ergonomie
  De term «ergonomie» komt uit het Grieks: ‘ergos’ betekent werk en ‘nomos’ regels. Ergonomie kan dus worden begrepen als de wetenschap van...
 • Sicherheit
  Erop toezien dat het werk in alle veiligheid wordt uitgevoerd, zonder schade voor de gezondheid, is één van de grootste verplichtingen van...