1. AR Psysoc 2023 - RA Psychosociale aspecten
    Globale analyse van psychosociale risico’s elke 5 jaar in de federale organisaties. Voorgesteld door minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en goedgekeurd door de Ministerraad, werd omzendbrief nr. 715 van 8 juni...
  2. Ergo_image
    Op de werkvloer of bij je thuis? Een ergonomische omgeving kan je dag maken of kraken! De meesten denken bij ergonomie aan een goede stoel en misschien zelfs een verstelbaar bureau. Het gaat echter nog veel verder dan...
  3. AdobeStock_39339755
    Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022. Het treedt in werking op 1 oktober 2022. Hieronder...