Zoals bepaald in de wetgeving inzake welzijn op het werk, is elke werkgever verplicht om te waken over het welzijn van zijn werknemers bij de uitvoering van hun werk. Daarvoor moet hij het preventiebeleid implementeren en bijdragen tot de opvolging en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Hiertoe is elke werkgever verplicht een preventieadviseur aan te stellen.

Deze preventieadviseurs voeren verschillende taken uit in het kader van de opvolging van gezondheidstoezicht, veiligheid op het werk, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten.

Binnen de federale overheidsadministratie bestaat er een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW - Empreva), die deel uitmaakt van de FOD BOSA.

Lidmaatschap van de GIDPBW-Empreva biedt een aantal voordelen:

  • de mogelijkheid om lid te worden zonder tussenkomst van een overheidsopdracht;
  • de mogelijkheid om lid te worden voor alle taken van de preventiedienst, dus ook voor psychosociale aspecten;
  • de expertise van de GIDPBW in de federale sector (de meeste federale organisaties zijn aangesloten bij de GIDPBW, en in elk geval alle FOD’s);
  • de bestaande samenwerking met de lokale preventieadviseurs van de federale organisaties.

Heeft uw organisatie interesse om lid te worden van Empreva?
Meer info op de volgende link:
Aansluiten bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GIDPBW) – Empreva

 

Adobestock_522199102_SLA