Fotolia_31776581_M_goodluz.jpgZin in een job die zin heeft? Empreva vervult zinvolle doelstellingen. Die worden samengevat in de slogan « We maken werk van welzijn ».

Empreva (Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk), verbonden aan de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), omvat zeer gevarieerde functieprofielen. De meeste houden verband met medische en multidisciplinaire activiteiten zoals bijvoorbeeld arbeidsgeneesheren, verpleegkundigen, preventieadviseurs veiligheid, ergonomie en hygiëne of preventieadviseurs psychosociale aspecten.

Naast die functies is het Empreva-team samengesteld uit administratieve ambtenaren, en medewerkers en projectleiders. Het is dus regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers die betrokken zijn bij het domein van de arbeidsgeneeskunde maar ook ruimer genomen bij alle aspecten van het welzijn van de werknemers.

In overeenstemming met zijn opdrachten moet Empreva een model zijn voor al wat te maken heeft met het welzijn van zijn eigen werknemers. Er werden verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers hun functie in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitoefenen door de risico’s voor hun gezondheid te beperken. Die maatregelen hadden betrekking op zowel het niveau van het materiaal en het meubilair als op het niveau van de omgeving en de organisatie van het werk. Al vele jaren lang is een van die maatregelen de mogelijkheid om één of meerdere dagen per week van thuis uit te werken.


Voelt u zich klaar om u in die boeiende wereld te begeven? Kom dan bij ons solliciteren voor de openstaande functies.

Vacatures beschikbaar: