Fotolia_31776581_M_goodluz.jpgZin in een betekenisvolle job? Door haar doelstellingen heeft Empreva geen gebrek hieraan. Dit wordt samengevat in de slogan « We maken werk van welzijn ».

Empreva (Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk), verbonden aan de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), omvat zeer gevarieerde functieprofielen. De meeste houden verband met medische en multidisciplinaire activiteiten, zoals bijvoorbeeld arbeidsartsen, verpleegkundigen, preventieadviseurs veiligheid, ergonomie en hygiëne of preventieadviseurs psychosociale aspecten.

Naast die functies is het Empreva-team samengesteld uit administratieve ambtenaren, medewerkers en projectleiders. De dienst is dus regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers met kennis van het domein van de arbeidsgeneeskunde, maar ook naar medewerkers met een ruimere interesse in welzijn op de werkvloer.

In overeenstemming met haar opdrachten wil Empreva ook model staan voor al wat te maken heeft met het welzijn van de eigen werknemers. Er werden verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de werknemers hun functie in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitoefenen, door de risico’s voor hun gezondheid te beperken. Deze maatregelen hebben betrekking op zowel het niveau van het materiaal en het meubilair als op het niveau van de omgeving en de organisatie van het werk. Al vele jaren lang is een van die maatregelen de mogelijkheid om één of meerdere dagen per week van thuis uit te werken.

Voelt u zich klaar om u in die boeiende wereld te begeven? Hou dan zeker de website www.werkenvoor.be in de gaten en solliciteer voor een van de openstaande functies.