Het gezondheidstoezicht van de werknemers beoogt de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden door beroepsrisico’s te voorkomen. De opdrachten van de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer zijn opgenomen in de codex over het welzijn op het werk.

Deze pagina gaat over de grote meerderheid van het Gezondheidstoezicht. Voor een nauwkeuriger beeld op de diensten aangeboden bij Empreva voor dit thema, gelieve één van de volgende pagina's te kiezen.

Het departement medisch toezicht bij Empreva

Depositphotos_132168998_original.jpgHet departement medisch toezicht bestaat uit preventieadviseurs - arbeidsgeneesheren, bedrijfsverpleegkundigen en administratieve medewerkers. Het departement staat in voor het gezondheidstoezicht van de werknemers van de aangesloten federale diensten.

Elke aangesloten dienst krijgt een vaste arbeidsgeneesheer en een verpleegkundige inzake gezondheid op het werk toegewezen, evenals een contactpersoon binnen de administratieve cel.

Dit team werkt samen met het multidisciplinair departement, de personeelsdienst en de betrokken interne preventiedienst voor de aangesloten diensten.

Het medisch toezicht moet niet verward worden met de gezondheidscontrole door Medex. Wil je meer weten, raadpleeg dan de volgende pagina.

De rol van de werkgever in het gezondheidstoezicht:

De rol van de werkgever is cruciaal voor alles wat het gezondheidstoezicht op de werknemers betreft. Hij moet een aantal verplichtingen vervullen:

  • De werknemers informeren over hun rechten betreffende het gezondheidstoezicht en de risico’s verbonden aan hun risicoprofiel.

  • Met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van Empreva onderhandelen om toe te zien op het welzijn van de werknemers. Een van zijn verplichtingen is bijvoorbeeld om Empreva te informeren wanneer een werknemer vier weken of langer afwezig is.

  • De juiste risicoprofielen toekennen. Met andere woorden, de werkgever moet een lijst van risico’s opstellen waaraan elk van zijn personeelsleden onderworpen is bij de uitoefening van zijn functie. Die lijst van risico’s is wat men het risicoprofiel van het personeelslid noemt. Eenmaal bepaald, moet de werkgever de noodzakelijke aanpassingen doen om die risico’s te beperken.

  • De werknemers oproepen voor de medische onderzoeken die onder het gezondheidstoezicht vallen, de beslissingen opvolgen en de verplaatsingskosten voor de raadplegingen betalen.

De werkgever moet toezien op het welzijn van zijn werknemers binnen het wettelijk kader dat is bepaald en vastgelegd in de codex over het welzijn. Hij mag geen werknemers aan het werk zetten of houden die ongeschikt zijn bevonden om hun functie uit te oefenen.