Het gezondheidstoezicht van de werknemers beoogt de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden door beroepsrisico’s te voorkomen. De opdrachten van de preventieadviseur-arbeidsarts zijn opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk.

Deze pagina beslaat de algemene aspecten  van het gezondheidstoezicht. Voor meer specifieke informatie over de diensten aangeboden bij Empreva voor dit thema, gelieve één van de volgende pagina's te kiezen.

Het departement medisch toezicht bij Empreva

Depositphotos_132168998_original.jpgHet departement medisch toezicht bestaat uit preventieadviseurs-arbeidsartsen, bedrijfsverpleegkundigen en administratieve medewerkers. Het departement staat in voor het gezondheidstoezicht van de werknemers van de aangesloten federale diensten. Elke aangesloten dienst krijgt een vaste arbeidsarts en een verpleegkundige inzake gezondheid op het werk toegewezen, evenals een contactpersoon binnen de administratieve cel. Dit team werkt samen met het multidisciplinaire departement, de personeelsdienst en de betrokken interne preventiedienst voor de aangesloten diensten.

Het medisch toezicht mag niet verward worden met de ziektecontrole door Medex. Wil je meer weten, raadpleeg dan de volgende pagina.

De rol van de werkgever in het gezondheidstoezicht:

De rol van de werkgever is cruciaal voor alles wat het gezondheidstoezicht op de werknemers betreft. Hij moet een aantal verplichtingen vervullen:

  • Informeren van de werknemers over hun rechten betreffende het gezondheidstoezicht en de risico’s verbonden aan hun risicoprofiel.
  • In contact staan  met de preventieadviseur-arbeidsarts van Empreva om toe te zien op het welzijn van de werknemers. Een van zijn verplichtingen is bijvoorbeeld om Empreva te informeren wanneer een werknemer vier weken of langer afwezig is.
  • Het toekennen van de werkpost of risico-activiteit. Op basis van de resultaten van de permanente risicoanalyse, maakt de werkgever een lijst op van de werkposten die gezondheidstoezicht vereisen. Het gaat dan over veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en activiteiten met een welbepaald risico. Bij elke werkpost worden de gezondheidsrisico’s aangeduid waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden bij de uitoefening van hun functie. Dit resulteert in een lijst van werknemers met hun toegekende werkpost of risico-activiteit, die dan onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht.
  • Het oproepen van de werknemers voor de medische onderzoeken die onder het gezondheidstoezicht vallen, het opvolgen van de beslissingen en het vergoeden van de verplaatsingskosten voor de raadplegingen.

De werkgever moet toezien op het welzijn van zijn werknemers binnen het wettelijk kader dat is bepaald en vastgelegd in de Codex over het welzijn. Hij mag geen werknemers aan het werk zetten of houden die ongeschikt zijn bevonden om hun functie uit te oefenen.