Onderstaande tabel bevat de verschillende federale organisaties die momenteel aangesloten zijn bij Empreva.

Depositphotos_140174716_original_test.jpgVoor alle vragen of aanvragen in verband met de preventie en de bescherming op het werk, gelieve steeds contact op te nemen met de Interne Dienst (IDPBW) van uw organisatie.

Behalve in twee gevallen:

  1. Voor de psychosociale aspecten: De contactpersonen voor de psychosociale aspecten zijn vermeld in uw arbeidsreglement. Gelieve onderstaande tabel te raadplegen om te weten of Empreva op psychosociaal vlak bevoegd is voor uw organisatie. Indien dit zo is, mogen de ambtenaren rechtstreeks Empreva contacteren.
  2. Voor Gezondheidstoezicht kan elke ambtenaar zijn aanvraag indienen door rechtstreeks contact op te nemen met Empreva voor :

In deze specifieke gevallen kan elke ambtenaar zijn aanvraag indienen door rechtstreeks contact op te nemen met het departement Gezondheidstoezicht van Empreva.

 

Aangesloten organisaties Gezondheids - toezicht      Psychosociale
aspecten
Ergonomie / Arbeidshygiëne / Veiligheid   Link intranet
IDPBW
Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) Empreva Empreva    
Algemeen Rijksarchief van België Empreva Empreva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDPBW

(Indien nodig kan de IDPBW beroep doen op de expertise van Empreva)

 
BELNET Empreva Empreva  
BELSPO Empreva Empreva  
CDSCA (Centrale dienst voor Sociale en Culturele actie van Defensie) Empreva Empreva  
Consumentenombudsdienst Empreva Empreva  
Controledienst voor de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
Empreva Empreva  
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
 gezondheidsproducten (FAGG)
Empreva Externe dienst Link intranet
Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) Empreva Empreva  
FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) Empreva Empreva  
FOD Binnenlandse zaken (IBZ) Empreva Interne dienst Link intranet
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Empreva Empreva  
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Empreva Empreva Link intranet
FOD Financiën Empreva Interne dienst sippt.idpbw@minfin.fed.be
FOD Justitie Empreva Interne dienst Link intranet
FOD Kanselarij van de Eerste Minister Empreva Empreva  
FOD Mobiliteit en Vervoer Empreva Empreva  
FOD Sociale Zekerheid Empreva Interne dienst / Empreva  
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Empreva Interne dienst Link intranet
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Empreva Empreva  
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) Empreva Empreva  
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) Empreva Empreva Link intranet
Kabinet van de federale minister van Energie Empreva Empreva  
Kabinet van de minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Empreva Empreva  
Kabinet van de minister van Economie en Arbeid Empreva Empreva  
Kabinet van de minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Empreva Empreva  
Kabinet van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Empreva Empreva  
Kabinet van de minister van Mobiliteit Empreva Empreva  
Kabinet van de staatssecretaris van Gendergelijkheid, Gelijke kansen en Diversiteit Empreva Empreva  
Kabinet van de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister Empreva Empreva  
Kabinet van de vice-Eerste Minister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen Empreva Empreva  
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) Empreva Empreva  
Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) Empreva Empreva  
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) Empreva Empreva  
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) Empreva Empreva  
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) Empreva Empreva  
Koninklijke Bibliotheek van België Empreva Empreva  
Koninklijke Musea Kunst en Geschiedenis Empreva Empreva  
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Empreva Empreva  
Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) Empreva Empreva  
POD Maatschappelijke Integratie Empreva Empreva  
Raad van State Empreva Empreva  
Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) Empreva Empreva