1. Image
  AR Psysoc 2023 - RA Psychosociale aspecten
  Opgesteld door
  Empreva.
  Globale analyse van psychosociale risico’s elke 5 jaar in de federale organisaties. Voorgesteld door minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en goedgekeurd door de Ministerraad, werd omzendbrief nr. 715 van 8 juni...
 2. Image
  Ergo_image
  Opgesteld door
  Empreva.
  Op de werkvloer of bij je thuis? Een ergonomische omgeving kan je dag maken of kraken! De meesten denken bij ergonomie aan een goede stoel en misschien zelfs een verstelbaar bureau. Het gaat echter nog veel verder dan...
 3. Image
  AdobeStock_39339755
  Opgesteld door
  Empreva.
  Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022. Het treedt in werking op 1 oktober 2022. Hieronder...
 4. Image
  Worker portal Empreva
  Opgesteld door
  Empreva.
  Een "Portaal Werknemer" toegankelijk voor alle werknemers van de bij Empreva aangesloten organisaties Vanaf vandaag stelt Empreva aan de werknemers van haar aangesloten organisaties een “Portaal Werknemer” voor. Zo kan...
 5. Image
  Advice Reco tools SP
  Opgesteld door
  Empreva.
  Er werden heel wat vragen gesteld aan EMPREVA over de aanbevolen beschermingsmiddelen om COVID-19 het hoofd te bieden. Om het werk van de preventieadviseurs van de aangesloten organisaties te vergemakkelijken en het...
 6. Image
  Confinement et santé mentale
  Opgesteld door
  Empreva.
  We zijn intussen al enkele weken in “gedwongen isolement” en de meesten onder ons hebben misschien al een nieuw ritme gevonden of zijn dit nog aan het zoeken. Maar een gemakkelijke situatie voor de organisaties en hun...