De wet betreffende het welzijn van de werknemers en de codex betreffende het welzijn op het werk verplichten de  werkgever om de nodige maatregelen te nemen om psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade die voortvloeit uit die risico's te voorkomen of om die schade te beperken.

De codex van het welzijn op het werk definieert psychosociale risico's als:

De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

Stress, burn-out, conflicten en pesterijen zijn de meest courante uitingen van psychosociale risico's. Deze kunnen grote kosten met zich meebrengen voor de medewerkers zoals medische kosten maar ook voor de organisatie in de vorm van verhoogd absenteïsme en turnover.

 

Meer weten…

Voor een nauwkeuriger beeld op de diensten aangeboden bij Empreva voor de psychosociale aspecten, gelieve één van de volgende pagina’s te raadplegen: