‘Te subjectief’, ‘niet te becijferen’, ‘niet op te sporen’ zijn enkele kwalificaties die vaak ten onrechte aan psychosociale risico’s worden toegekend. De preventieadviseurs van Empreva die verantwoordelijk zijn voor de psychosociale aspecten begeleiden de ambtenaren van de federale administratie en hun werkgevers (aangesloten leden) op dit vlak. De wet betreffende het welzijn van de werknemers en de codex betreffende het welzijn op het werk maken het voor elke werknemer in België mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met zijn preventieadviseur psychosociale aspecten. Ook voor de federale ambtenaren is voorzien dat de persoonlijke gegevens van de preventieadviseurs psychosociale aspecten in hun arbeidsreglement opgenomen zijn.


Ben je een federaal ambtenaar?

Controleer of je organisatie bij Empreva aangesloten is voor psychosociale aspecten door de tabel met de aangesloten leden te raadplegen.

Indien je organisatie aangesloten is bij Empreva, kan je rechtstreeks contact opnemen met de preventieadviseur psychosociale aspecten bij Empreva. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) om de persoonlijke gegevens van deze preventieadviseur te kennen.

Indien je organisatie niet aangesloten is bij Empreva, raadpleeg dan je arbeidsreglement of contacteer je Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) om de persoonlijke gegevens van je preventieadviseur te kennen.

Meer weten…

Voor een nauwkeuriger beeld op de diensten aangeboden bij Empreva voor de psychosociale aspecten, gelieve één van de volgende pagina’s te raadplegen: