De kwaliteit van de dienstverlening die door de medewerkers wordt verstrekt is een zeer belangrijk punt voor Empreva. Het is evenwel  mogelijk dat je van mening bent dat de dienstverlening niet toereikend was of niet aan je verwachtingen voldeed. Indien je in dit geval een klacht wil indienen over een prestatie of een dienst die door Empreva is verstrekt, kan dit via het klachtenformulier onderaan deze pagina.

Opgelet !Depositphotos_61454703_xl-2015_1.jpg

Je klacht dient enkel betrekking te hebben op prestaties of diensten die door medewerkers van Empreva worden verstrekt. De klachten kunnen niet worden ingediend voor medische of andere beslissingen die door diezelfde medewerkers tijdens raadplegingen worden genomen.

Twee belangrijke opmerkingen:

  • Het klachtenformulier kan niet worden gebruikt om beroep aan te tekenen omdat je je wil verzetten tegen een beslissing die is genomen door de preventieadviseur-arbeidsarts op basis van een raadpleging. Bevind je je in dit geval? Vul dan de achterkant van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling in.
  • Het klachtenformulier kan niet worden gebruikt om een klacht over je werkomgeving in te dienen. Bevind je je in dit geval? Doe een beroep op de multidisciplinaire preventieadviseurs of vraag om een spontane raadpleging.

Om je klacht bij Empreva in te dienen, ga naar het klachtenformulier door op deze link te klikken.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende GDPR-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). Meer informatie hierover vind je hier.