De kwaliteit van de dienstverlening die door de medewerkers wordt verstrekt is een zeer belangrijk punt voor Empreva. Het is evenwel nog steeds mogelijk dat je van mening bent dat deze dienstverlening niet toereikend zou zijn of minstens niet aan je verwachtingen voldoet. Indien je in dit geval een klacht wilt indienen over een prestatie of een dienst die door Empreva is verstrekt, verzoeken wij je om via het hierna toegankelijke klachtenformulier contact met ons op te nemen.

Opgelet !Depositphotos_61454703_xl-2015_1.jpg

Je klacht dient enkel betrekking te hebben op prestaties of diensten die door medewerkers van Empreva worden verstrekt. De klachten kunnen niet worden ingediend voor medische of andere beslissingen die door diezelfde medewerkers tijdens raadplegingen worden genomen. 

Twee belangrijke opmerkingen:

  • Het klachtenformulier kan niet worden gebruikt om beroep aan te tekenen omdat je je wilt verzetten tegen een beslissing die is genomen door de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer op basis van een raadpleging. Bevind je je in dit geval? Vul de achterkant van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling in.
  • Het klachtenformulier kan niet worden gebruikt om een klacht over je werkomgeving in te dienen. Bevind je je in dit geval? Doe een beroep op de multidisciplinaire cel of vraag om een spontane raadpleging.

Om je klacht bij Empreva in te dienen, ga naar het klachtenformulier door op deze link te klikken: https://bosa.belgium.be/nl/klachten