• Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

  pdf

  Publication
  02.07.2018
  Regelgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  Welzijn
  Wet
 • Brochure " Eerste hulp op het werk "

  pdf

  Publication
  02.07.2018
  Gepubliceerde brochure van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over eerste hulp op het werk.
  Veiligheid
  Brochure
 • Formulier Aanvraag specifieke interventie

  pdf

  Publication
  06.09.2021
  Formulier aanvraag specieke interventie, enkel voor aangeslotenen, dat in meerdere situaties kan gebruikt worden, met name voor opleidingsdoeleinden. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Empreva op volgend adres: info@empreva.fgov.be of via onze site.
  Welzijn
  Formulier
 • Formulier verzoek om gezondheidstoezicht voor de WERKGEVER

  docx

  Publication
  12.20.2019
  Formulier verzoek om gezondheidstoezicht, alleen voor aangesloten werkgevers. Dit formulier wordt slechts voor enkele types consultaties gebruikt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina ‘ types consultaties’.
  Gezondheidstoezicht
  Formulier
 • Formulier verzoek om gezondheidstoezicht door WERKNEMER

  docx

  Publication
  07.10.2020
  Formulier enkel voor de werknemers van de aangesloten diensten. Het kan enkel gebruikt worden om een spontane consultatie of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting aan te vragen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina ‘ types consultaties’.
  Gezondheidstoezicht
  Formulier