Erop toezien dat het werk in alle veiligheid wordt uitgevoerd, zonder schade voor de gezondheid, is één van de grootste verplichtingen van elke werkgever ten aanzien van zijn werknemers.

Over welke materies gaat het?

Depositphotos_15926267_xl-2015_1.jpgVeiligheid op het werk is op die manier één van de zes domeinen van het welzijn op het werk. Deze discipline heeft onder meer betrekking op de volgende materies:

 • Noodplanning
 • Evacuatie van de gebouwen
 • Brandbestrijding
 • Preventie van arbeidsongevallen
 • Beheer van het elektriciteitsrisico
 • Beheer van de asbestproblematiek
 • Veiligheid van de machines tijdens hun aankoop en hun gebruik
 • Uitrusting en werkinstrumenten die ter beschikking worden gesteld
 • Beheer van de werkzaamheden van derde ondernemingen
 • Controle van de liften en de hijsinstallaties
 • Gestockeerde en/of behandelde producten
 • Individuele en collectieve beschermingsuitrusting
 •  …

 

De preventieadviseur - Veiligheid

Er wordt een preventieadviseur, van wie de opdracht erin bestaat om de werkgever in het kader van de behandeling van deze verschillende aspecten te ondersteunen en raad te geven, in elke organisatie van meer dan 20 werknemers aangewezen. Er zijn, wettelijk gezien, drie afzonderlijke opleidingsniveaus voorzien voor de preventieadviseur die verantwoordelijk is voor de veiligheid op het werk, al naar gelang van de risico’s en de omvang van de organisatie: basisopleiding, tussenniveau (niveau II) en universitair niveau (niveau I). 

Sommige opdrachten, zoals de analyse van de ernstige arbeidsongevallen, kunnen in elk geval enkel door een preventieadviseur van niveau I worden uitgevoerd.  De preventieadviseur wordt dus steeds in zijn opdracht, al naar gelang van de behoeften, door een multidisciplinair team ondersteund die afkomstig is uit:

 • zijn eigen organisatie (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - IDPB)
 • een externe preventiedienst (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - EDPB)
 • de federale gemeenschappelijke preventiedienst, via de centrale cel Empreva (enkel voor aangesloten federale organisaties)