De term « ergonomie » komt uit het Grieks : Ergos betekent « werk » en Nomos « regels ». Ergonomie kan dus worden begrepen als de wetenschap van het werk of exacter de studie van de interacties tussen de mens en zijn werk (en bij uitbreiding tussen de gebruiker en zijn tool), met de bedoeling de globale performantie van het systeem te verbeteren.

Ergonomie, waarvoor dient dat?

Teneinde compleet te zijn, moet ergonomische actie globaal, systemisch, multidisciplinair en participatief zijn. Ze zal altijd bedoeld zijn om het werk aan te passen aan de mens en niet omgekeerd. De IEA (International Ergonomics Association) brengt verduidelijking bij die principes en bepaalt ergonomie als « de wetenschappelijke discipline die er zich op toelegt de interactie te begrijpen tussen mensen en andere elementen van een systeem en het beroep waarbinnen men theorie, principes, gegevens en methodes toepast met het doel het menselijk welbevinden en de totale systeem performantie te optimaliseren ». (http://www.iea.cc/whats/index.html).

Om zijn beroep uit te oefenen, moet de ergonoom natuurlijk rekening houden met verschillende parameters die een fysiek, sociaal en omgevingsgerelateerd karakter kunnen hebben. Zo zijn er drie soorten ergonomie vastgelegd:

  • De fysieke ergonomie, die betrekking heeft op de verschillende werkhoudingen, herhaalde bewegingen en werkplekinrichting.
  • De cognitieve ergonomie, die de mentale werkbelasting, stress, prestaties, … bestudeert
  • De organisatorische ergonomie, die betrekking heeft op de manieren van werken, de werktijden, de samenwerking tussen diensten, de bedrijfscultuur, …

Binnen Empreva

  • Bezoek aan de werkposten

De preventieadviseur ergonomie bezoekt werkplekken van medewerkers van federale diensten die bij Empreva aangesloten zijn. 

Die bezoeken worden uitgevoerd:

  1. hetzij op verzoek van de interne preventieadviseur van de aangesloten dienst,
  2. hetzij op verzoek van de arbeidsgeneesheer van Empreva teneinde het medisch dossier van een werknemer te vervolledigen. 

In beide gevallen is het een gelegenheid om de werkomstandigheden te bestuderen teneinde aanpassingen voor te stellen die gaan in de richting van een aanpassing van de werkomgeving aan de noden en capaciteiten van de werknemer.

Depositphotos_12767022_original_test.jpgDe preventieadviseur ergonomie komt ook tussen op verzoek van de directie van de verschillende aangesloten diensten als er wijzigingen moeten worden voorgesteld voor de algemene inrichting van een dienst of departement.  Er wordt dan een ergonomisch onderzoek uitgevoerd, met daarin gesprekken met de medewerkers, een analyse van de activiteit, metingen, overlegvergaderingen, een onderzoeks- en ontwerpfase. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek duidelijk voorgelegd teneinde de wijzigingsactie zo goed mogelijk te begeleiden.
 

Voor dit soort interventies moet een formulier « aanvraag specifieke interventie » door de aanvragende dienst worden ingevuld en bezorgd aan het multidisciplinaire departement voor risicobeheer van Empreva teneinde een optimale planning van de verschillende aanpassingen mogelijk te maken.

 

  • Tool voor de analyse van de risico's van beeldschermwerk

Empreva stelt elke federale organisatie voor om een risicoanalyse van beeldschermwerk uit te voeren met behulp van een tool die hier speciaal voor ontwikkeld werd. De tool is beschikbaar voor alle federale organisaties. Meer te weten