1. We move to WTC3
    Om alle ondersteunende diensten van de federale overheid die behoren tot de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) samen te brengen in één gebouw en u zo beter van dienst te zijn, verhuist Empreva op 25 april 2019 naar...