• Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de Belgische federale...
  • De opdrachten en de visie van Empreva zijn voornamelijk vastgelegd in een wettelijk kader. Het is de taak van die cel om de aangesloten...
  • De waarden waarmee Empreva en haar meedewerkers willen functioneren, zijn hoofdzakelijk die, die door de FOD volksgezondheid gekozen werden.
  • Zin in een job die zin heeft? Empreva vervult zinvolle doelstellingen. Die worden samengevat in de slogan « We maken werk van welzijn ».