Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. De organisatie heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Meer weten over EmprevaDepositphotos_25046043_xl-2015_1.jpg

Sinds maart 2005 viel Empreva onder de administratie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, maar sinds 1 maart 2017 behoort het tot de FOD Beleid en ondersteuning. De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) ondersteunt de federale organisaties in domeinen als informatica, wervingen, personeelsbeheer en –ontwikkeling, begroting en openbare aanbestedingen.

Op 11 maart 2005 werd de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid, kortweg GDPBW, opgericht. De dienst staat in voor het welzijn van alle federale personeelsleden van de aangesloten federale overheidsinstellingen. Deze dienst bestaat uit de interne preventiediensten van de aangesloten leden en uit een centrale cel Empreva.

Empreva wordt 'beheerd' door een Beheerscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden en uit vertegenwoordigers van de drie representatieve vakbondsorganisaties. Empreva wordt 'geleid' door een preventieadviseur die tevens de leiding heeft over de GDPBW.

Empreva bestaat uit drie afdelingen :

1. Het departement gezondheidstoezicht waar  preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren samen met  bedrijfsverpleegkundigen  en de administratieve medewerkers instaan voor het gezondheidstoezicht van de federale personeelsleden. Het gezondheidstoezicht heeft tot doel het welzijn van de werknemers te bevorderen en te behouden door arbeidsgebonden risico’s te voorkomen.

2. Het multidisciplinaire departement voor risicobeheer geeft aan de interne  preventiediensten van de aangesloten federale diensten advies en ondersteuning over:


3. Het departement ondersteunende dienst die de coördinatie en de administratie verzorgt.

Wat is het verschil tussen Medex en Empreva ?

Empreva wordt regelmatig verward met Medex. Het zijn allebei federale instellingen, maar ze hebben niet dezelfde opdrachten. Ze hebben ook een andere bevoegdheid, ook al betreffen ze beiden het domein van de gezondheid. De verwarring is vaak het gevolg van het feit dat Empreva een deel van de raadplegingen in de regionale centra van Medex houdt.

Empreva staat in voor het gezondheidstoezicht van de aangesloten federale personeelsleden; zijn acties zijn meer gericht op de preventie van risico’s verbonden aan de werkomgeving. Daarom dragen de artsen die door Empreva tewerkgesteld worden de titel van “preventieadviseur-arbeidsgeneesheer”.

Medex staat in voor de gezondheidscontrole van alle federale werknemers. Het gaat er veeleer om de gevolgen in te schatten van ziekte, arbeidsongevallen of andere soorten afwezigheden.