De werkgever is verplicht om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen of de mogelijke schade die uit deze risico’s voortvloeien te voorkomen of te beperken. Door een analyse van de psychosociale risico’s is het mogelijk om een reeks risicofactoren naar voren te brengen en een reeks van preventieve acties voor te stellen om ervoor te zorgen dat ze moeilijker kunnen ontstaan.

Depositphotos_11629690_xl-2015_1.jpgTeneinde de toestand van zijn bedrijf te kunnen «analyseren», voert de werkgever een analyse van de psychosociale risico’s uit. Analyse van de cijfers, gezamenlijke vergadering, vragenlijst, … er kunnen verschillende methodologieën worden overwogen. Een analyse van de psychosociale risico’s heeft als doel om op een kwantitatieve en/of kwalitatieve manier de psychosociale risicofactoren voor de werknemers, de hiërarchie en de werkgever naar voren te brengen.

De risicofactoren kunnen zeer divers en gevarieerd zijn, zoals bijvoorbeeld:

  • Een overdreven controle
  • Een management dat té gericht is op de doelstellingen
  • Herhaaldelijke interpersoonlijke conflicten
  • Een gebrek aan visie op lange termijn
  • Een te hoog absenteïsmepercentage
  • Dalend aantal personeelsleden


Een analyse van de psychosociale risico’s kan in samenwerking met de preventieadviseur psychosociale aspecten van Empreva gebeuren, onder meer via het definiëren van zijn methodologie en de interpretatie van zijn resultaten.

De participatie van de preventieadviseur psychosociale aspecten of de vertrouwenspersoon, in het bijzonder bij de analyse van de resultaten, vormt een meerwaarde. De analyse van de psychosociale risico’s dient participatief te zijn, t.t.z. deze kan niet gebeuren zonder medezeggenschap van de werknemers.

Voor meer informatie, consulteer de FAQ’s.