De preventie van psychosociale risico’s beperkt zich niet tot de behandeling van verzoeken tot psychosociale interventie. Teneinde een duurzame en efficiënte preventie te bevorderen, heeft de preventieadviseur psychosociale aspecten ook een opleidende en informerende taak.

De preventieadviseur psychosociale aspecten is gespecialiseerd in de analyse en de preventie van psychosociale risico’s. Hij is dus een belangrijk contactpunt voor de werkgever en de werknemers. Hij geeft onder meer raadgevingen aan de werkgever over zijn preventiebeleid, zijn arbeidsreglement, zijn actieplannen, enz.

Als psycholoog of omdat hij een opleiding in de psychologie gevolgd heeft, kan hij ook zijn ondersteuning aan het beheer van de human resources verlenen.

De preventieadviseur psychosociale aspecten van Empreva kan ook beantwoorden aan de behoeften op het vlak van de supervisies van vertrouwenspersonen van haar aangesloten diensten en kan verschillende informatiesessies voor de werknemers organiseren.

Voor meer info, consulteer de FAQ’s.